Gå til voteringsoversikten

Det ble votert over:

Mindretallsforslag:

  • Forslag nr. 18 fra Sosialistisk Venstreparti

    Stortinget ber regjeringen etablere en statlig produksjon av legemidler, StatMed, som gjennom avtaler med de regionale helseforetakene sikrer produksjon av viktige legemidler, og styrke forskning og utvikling av nye, nødvendige medisiner.

Gå til voteringsoversikten