Gå til voteringsoversikten

Det ble votert over:

Mindretallsforslag:

  • Forslag nr. 17 fra Senterpartiet, Sosialistisk Venstreparti

    Stortinget ber regjeringen etablere en støtteordning der legemiddelprodusenter kan inngå et forpliktende samarbeid med staten, der staten etter visse kriterier kan dekke deler av utgiftene til forskning og utvikling av legemidler, mot at det offentlige får tilgang på nødvendige medisiner til en avtalt, lav pris i en definert periode i etterkant.

Gå til voteringsoversikten