Gå til voteringsoversikten

Det ble votert over:

Mindretallsforslag:

  • Forslag nr. 16 fra Arbeiderpartiet

    Stortinget ber regjeringen opprette et program for å sikre finansiering av modne helseklynger, og ber regjeringen komme tilbake til saken i RNB om hvordan dette kan gjennomføres.

Gå til voteringsoversikten