Gå til voteringsoversikten

Det ble votert over:

Mindretallsforslag:

  • Forslag nr. 14 fra Arbeiderpartiet, Senterpartiet

    Stortinget ber regjeringen sikre opprettelsen av et nasjonalt senter for kliniske studier.

Gå til voteringsoversikten