Gå til voteringsoversikten

Det ble votert over:

Mindretallsforslag:

  • Forslag nr. 10 fra Senterpartiet

    Stortinget ber regjeringen utsette behandling og inngåelse av en klimaavtale med EU inntil alle konsekvenser knyttet til norsk skog- og jordbruk er klarlagt.

Gå til voteringsoversikten