Gå til voteringsoversikten

Det ble votert over:

Mindretallsforslag:

  • Forslag nr. 7 fra Arbeiderpartiet, Sosialistisk Venstreparti, Miljøpartiet De Grønne

    Stortinget ber regjeringen inkludere art. 3 (Integrerede nationale energi- og klimaplaner) og art. 13 (Vurdering af de integrerede nationale energi- og klimaplaner) i Norges innlemmelse av styringssystemforordningen (EU) 2018/1999.

Gå til voteringsoversikten