Gå til voteringsoversikten

Det ble votert over:

Løseforslag:

 • Forslag nr. 4 fra Per Espen Stoknes på vegne av Miljøpartiet De Grønne

  Stortinget ber regjeringen gå gjennom grunn- og videreutdanningen for lærere og barnevernspedagoger med formål å inkludere temaene normkritikk, minoritetsstress, seksuell helse og kjønns- og seksualitetsmangfold som en obligatorisk del av det offentlige utdanningstilbudet.

 • Forslag nr. 5 fra Per Espen Stoknes på vegne av Miljøpartiet De Grønne

  Stortinget ber regjeringen, i grunnskolen og videregående opplæring, inkludere kompetansemål om normkritikk, minoritetsstress, seksuell helse og kjønns-, relasjons- og seksualitetsmangfold der det er relevant, og spesielt i faget KRLE.

 • Forslag nr. 6 fra Per Espen Stoknes på vegne av Miljøpartiet De Grønne

  Stortinget ber regjeringen, i grunnskolen og videregående opplæring, inkludere kompetansemål om hva som er positive seksuelle relasjoner, grensesetting, forebygging av voldtekt og aksept og forståelse for seksuelle minoriteter.

 • Forslag nr. 7 fra Per Espen Stoknes på vegne av Miljøpartiet De Grønne

  Stortinget ber regjeringen komme tilbake til Stortinget med en handlingsplan for et kompetanseløft om transtematikk, seksuelle minoriteter og relasjonsminoriteter i skoleverket, skolehelsetjenesten, barne- og ungdomspsykiatrisk poliklinikk, helsevesenet, politiet, Utlendingsdirektoratet og barnevernet.

 • Forslag nr. 8 fra Per Espen Stoknes på vegne av Miljøpartiet De Grønne

  Stortinget ber regjeringen innhente kunnskap om levevilkår og psykisk helse for aseksuelle, aromantiske, BDSM-ere/fetisjister, relasjonsminoriteter, ikke-binære og transpersoner i Norge, og foreslå tiltak for å redusere utfordringene for disse gruppene.

 • Forslag nr. 9 fra Per Espen Stoknes på vegne av Miljøpartiet De Grønne

  Stortinget ber regjeringen fremme forslag om å innføre en tredje juridisk kjønnskategori.

 • Forslag nr. 10 fra Per Espen Stoknes på vegne av Miljøpartiet De Grønne

  Stortinget ber regjeringen utarbeide nødvendige forslag til lovendringer som styrker transpersoners rettsvern i straffeloven.

Gå til voteringsoversikten