Gå til voteringsoversikten

Det ble votert over:

Mindretallsforslag:

  • Forslag nr. 3 fra Sosialistisk Venstreparti

    Stortinget ber regjeringen fremme forslag om nødvendige lovendringer for å gjøre kjønnsnøytrale toaletter og garderober tilgjengelig i alle nye skolebygg og offentlige institusjoner.

Gå til voteringsoversikten