Gå til voteringsoversikten

Det ble votert over:

Mindretallsforslag:

 • Forslag nr. 2 fra Arbeiderpartiet, Sosialistisk Venstreparti

  • Stortinget ber regjeringen fremme forslag om å forby at såkalt kjønnsnormaliserende kosmetiske inngrep (som ikke er medisinsk nødvendig) skjer før barnet selv er i stand til å samtykke.

  • Stortinget ber regjeringen styrke politiets ressurser til arbeidet mot hatkriminalitet.

  • Stortinget ber regjeringen styrke bevilgningene til LHBTI-arbeid gjennom organisasjonene på feltet, «LHBTI-potten», i fremtidige forslag til statsbudsjett.

  • Stortinget ber regjeringen sørge for at alle kommuner oppretter konkrete LHBTI-handlingsplaner.

  • Stortinget ber regjeringen igangsette et utredningsarbeid om innføring av en tredje kjønnskategori i Norge.

Gå til voteringsoversikten