Gå til voteringsoversikten

Det ble votert over:

Mindretallsforslag:

 • Forslag nr. 1 fra Arbeiderpartiet, Senterpartiet, Sosialistisk Venstreparti

  • Stortinget ber regjeringen fremme forslag om å forby konverteringsterapi.

  • Stortinget ber regjeringen styrke regionale fagmiljøers kompetanse om kjønnsdysfori og sørge for tiltak for bedre tilgang på behandlingstilbud for denne pasientgruppen.

  • Stortinget ber regjeringen styrke arbeidet med Rosa kompetanse i arbeidslivet, helsevesenet, skolen, barnehagene, politiet og på asylmottak, og sørge for at det gjøres systematisk og landsdekkende.

  • Stortinget ber regjeringen sikre Skeivt Arkiv i Bergen fortsatt drift i fremtidige forslag til statsbudsjett.

  • Stortinget ber regjeringen sikre magasinet Blikk fortsatt drift og mulighet til videre formidling via skolebibliotekene.

Gå til voteringsoversikten