Gå til voteringsoversikten

Det ble votert over:

Mindretallsforslag:

  • Forslag fra Fremskrittspartiet, Senterpartiet, Sosialistisk Venstreparti

    Stortinget ber regjeringen etablere Helsedataservice på Tynset og samlokalisere Helsedataservice med Norsk helsearkiv.

Gå til voteringsoversikten