Gå til voteringsoversikten

Det ble votert over:

Løseforslag:

  • Forslag nr. 21 fra Siv Mossleth på vegne av Senterpartiet

    Stortinget ber regjeringen om å justere Garantiordningen for lån til små og mellomstore bedrifter slik at den ikke utelukker bedrifter i strid med det som var intensjonen i ordningen, for eksempel bedrifter som har vært gjennom en omstillings- og konsolideringsprosess for å gjøre bedriften mer solid, og i tillegg gi bankene større mulighet til å utøve skjønn.

Gå til voteringsoversikten