Gå til voteringsoversikten

Det ble votert over:

Mindretallsforslag:

  • Forslag nr. 16 fra Senterpartiet, Rødt

    Stortinget ber regjeringen sørge for at en eventuell tilknytning til en EU-tilsynsstruktur mot hvitvasking og terrorfinansiering ivaretar norsk handlingsrom og ikke innebærer avståelse av suverenitet til EU- eller EØS-organer.

Gå til voteringsoversikten