Gå til voteringsoversikten

Det ble votert over:

Mindretallsforslag:

  • Forslag nr. 15 fra Senterpartiet, Sosialistisk Venstreparti

    Stortinget ber regjeringen utrede innføring av differensierte systemrisikobufferkrav og melde tilbake til Stortinget senest i forbindelse med Finansmarkedsmeldingen 2021.

Gå til voteringsoversikten