Gå til voteringsoversikten

Det ble votert over:

Mindretallsforslag:

  • Forslag nr. 14 fra Senterpartiet, Sosialistisk Venstreparti, Rødt

    Stortinget ber regjeringen sette ned et utvalg som skal vurdere hvordan man kan øke markedsandelene til banker og finansinstitusjoner hjemmehørende i Norge, og komme tilbake til Stortinget med en melding om dette senest våren 2022.

Gå til voteringsoversikten