Gå til voteringsoversikten

Det ble votert over:

Mindretallsforslag:

 • Forslag nr. 7 fra Senterpartiet, Sosialistisk Venstreparti, Miljøpartiet De Grønne, Rødt

  Stortinget ber regjeringen utrede risikoen ved at driften av IT-systemer er utkontraktert til aktører i utlandet, og hvordan sentrale IKT-leverandører og datasentre best kan underlegges tilsyn.

 • Forslag nr. 8 fra Senterpartiet, Sosialistisk Venstreparti, Miljøpartiet De Grønne, Rødt

  Stortinget ber regjeringen sørge for at kritisk finansiell IT-infrastruktur driftes fra Norge.

 • Forslag nr. 9 fra Senterpartiet, Sosialistisk Venstreparti, Miljøpartiet De Grønne, Rødt

  Stortinget ber regjeringen fremme forslag som ytterligere reduserer bankenes adgang til å ta risiko utenfor kjernevirksomheten.

 • Forslag nr. 10 fra Senterpartiet, Sosialistisk Venstreparti, Miljøpartiet De Grønne, Rødt

  Stortinget ber regjeringen utrede etableringen av en statlig grønn investeringsbank og komme tilbake til Stortinget på egnet måte.

 • Forslag nr. 11 fra Senterpartiet, Sosialistisk Venstreparti, Miljøpartiet De Grønne, Rødt

  Stortinget ber regjeringen komme tilbake til Stortinget senest våren 2021 med et forslag om å forby markedsføring av forbrukslån.

 • Forslag nr. 12 fra Senterpartiet, Sosialistisk Venstreparti, Miljøpartiet De Grønne, Rødt

  Stortinget ber regjeringen så snart som mulig og senest våren 2021 komme tilbake til Stortinget med et forslag om å forby returprovisjoner.

 • Forslag nr. 13 fra Senterpartiet, Sosialistisk Venstreparti, Miljøpartiet De Grønne, Rødt

  Stortinget ber regjeringen i forbindelse med statsbudsjettet for 2021 legge frem et forslag om innføring av rentetak i Norge.

Gå til voteringsoversikten