Gå til voteringsoversikten

Det ble votert over:

Mindretallsforslag:

  • Forslag nr. 6 fra Fremskrittspartiet, Senterpartiet

    Stortinget ber regjeringen vurdere et særskilt låneprogram for bankene i regi av Norges Bank, samt forlenget løpetid for F-lån.

Gå til voteringsoversikten