Gå til voteringsoversikten

Det ble votert over:

Mindretallsforslag:

  • Forslag nr. 3 fra Arbeiderpartiet, Sosialistisk Venstreparti, Miljøpartiet De Grønne, Rødt

    Stortinget ber regjeringen i dialog med næringslivet innføre bred rapportering på klimarisiko, som tilpasses anbefalingene til Task Force on Climate-related Financial Disclosures (TCFD).

  • Forslag nr. 4 fra Arbeiderpartiet, Sosialistisk Venstreparti, Miljøpartiet De Grønne, Rødt

    Stortinget ber regjeringen rapportere på klimarisiko i norsk økonomi i hvert statsbudsjett.

  • Forslag nr. 5 fra Arbeiderpartiet, Sosialistisk Venstreparti, Miljøpartiet De Grønne, Rødt

    Stortinget ber regjeringen gi Finanstilsynet i oppdrag å kjøre stresstester av klimarisiko i norske finansinstitusjoner. Finanstilsynet må kartlegge og analysere konsekvenser av klimaendringene for finansiell risiko i Norge.

Gå til voteringsoversikten