Gå til voteringsoversikten

Det ble votert over:

Innstilling:

  • Komiteens tilråding romertall II.

    Stortinget ber regjeringen komme tilbake til Stortinget senest våren 2021 med et konkret forslag til hvordan man kan sikre kontonummerportabilitet i Norge, samt et forslag til ordning for enkel flytting av tjenester som eFaktura og AvtaleGiro mellom kontoer.

Gå til voteringsoversikten