Gå til voteringsoversikten

Det ble votert over:

Mindretallsforslag:

  • Forslag nr. 13 fra Framstegspartiet, Senterpartiet

    Stortinget ber regjeringen komme tilbake til Stortinget på egnet måte med en sak om hvordan særlig barn og unge som mangler tale eller tegnspråk, kan inkluderes bedre i samfunnet ved hjelp av bl.a. ASK/symbolspråk.

Gå til voteringsoversikten