Gå til voteringsoversikten

Det ble votert over:

Mindretallsforslag:

  • Forslag nr. 19 fra Sosialistisk Venstreparti

    Stortinget ber regjeringen iverksette tiltak som sørger for å splitte opp grossist-, distribusjons- og detaljistleddet i norsk dagligvarehandel for å sikre konkurranse innenfor hvert ledd, og hvis nødvendig komme tilbake til Stortinget.

  • Forslag nr. 20 fra Sosialistisk Venstreparti

    Stortinget ber regjeringen opprette et digitalt salgsdataregister for salgsdata for varer som omsettes i dagligvaremarkedet, og sikre tilgang for alle produsenter og leverandører.

Gå til voteringsoversikten