Gå til voteringsoversikten

Det ble votert over:

Mindretallsforslag:

  • Forslag nr. 18 fra Senterpartiet

    Stortinget ber regjeringen utrede modeller for å begrense forskjellene i innkjøpspriser i dagligvarebransjen.

Gå til voteringsoversikten