Gå til voteringsoversikten

Det ble votert over:

Mindretallsforslag:

  • Forslag nr. 17 fra Fremskrittspartiet

    Stortinget ber regjeringen oppheve alkoholforskriften § 3-4, som forbyr kiosker og bensinstasjoner å søke om salgsbevilling på lik linje med dagligvarebransjen.

Gå til voteringsoversikten