Gå til voteringsoversikten

Det ble votert over:

Mindretallsforslag:

  • Forslag nr. 14 fra Senterpartiet, Sosialistisk Venstreparti

    Stortinget ber regjeringen utrede et forbud mot egne merkevarer (EMV) i dagligvarebransjen og komme tilbake på egnet måte i forbindelse med revidert nasjonalbudsjett 2021.

Gå til voteringsoversikten