Gå til voteringsoversikten

Det ble votert over:

Mindretallsforslag:

  • Forslag nr. 13 fra Senterpartiet, Sosialistisk Venstreparti

    Stortinget ber regjeringen greie ut ulike modeller for å gjøre distribusjon og kjedene mindre integrerte i dagligvarebransjen.

  • Forslag nr. 15 fra Senterpartiet, Sosialistisk Venstreparti

    Stortinget ber regjeringen kartlegge og foreslå tiltak som begrenser kryssubsidiering mellom uavhengige merkevarer og egne merkevarer (EMV) i dagligvarebransjen.

  • Forslag nr. 16 fra Senterpartiet, Sosialistisk Venstreparti

    Stortinget ber regjeringen utrede et forbud mot å forskjellsbehandle egne og uavhengige merkevarer på en måte som stiller uavhengige merkevarer mer ugunstig i konkurransen i dagligvarebransjen, og komme tilbake til Stortinget på egnet måte.

Gå til voteringsoversikten