Gå til voteringsoversikten

Det ble votert over:

Mindretallsforslag:

  • Forslag nr. 12 fra Arbeiderpartiet, Sosialistisk Venstreparti

    Stortinget ber regjeringen tydeliggjøre overfor Konkurransetilsynet at dagligvarekjedenes samlede innkjøpsbetingelser skal være like, med mindre leverandørene kan dokumentere kostnadsforskjeller i produksjon eller distribusjon opp mot den enkelte kjede.

Gå til voteringsoversikten