Gå til voteringsoversikten

Det ble votert over:

Mindretallsforslag:

  • Forslag nr. 10 fra Arbeiderpartiet, Senterpartiet

    Stortinget ber regjeringen nedfelle i forskrift at Dagligvaretilsynet gis hjemmel til å føre tilsyn med logistikkområdet og bruken av egne merkevarer (EMV) i dagligvaremarkedet.

Gå til voteringsoversikten