Gå til voteringsoversikten

Det ble votert over:

Mindretallsforslag:

 • Forslag nr. 2 fra Arbeiderpartiet, Senterpartiet, Sosialistisk Venstreparti

  Stortinget ber regjeringen legge frem en egen stortingsmelding om næringsmiddelindustrien.

 • Forslag nr. 3 fra Arbeiderpartiet, Senterpartiet, Sosialistisk Venstreparti

  Stortinget ber regjeringen utrede tiltak for å sikre konkurranse og mer åpenhet innenfor grossist- og distributørleddet i dagligvarehandelen, herunder tilsyn med priskalkylene for distribusjonstjenester.

 • Forslag nr. 4 fra Arbeiderpartiet, Senterpartiet, Sosialistisk Venstreparti

  Stortinget ber regjeringen utrede tiltak for å begrense utbredelsen av egne merkevarer (EMV).

 • Forslag nr. 5 fra Arbeiderpartiet, Senterpartiet, Sosialistisk Venstreparti

  Stortinget ber regjeringen innføre en meldeplikt til Konkurransetilsynet ved kjøp eller leie av produksjonskapasitet på leverandørleddet i dagligvarebransjen.

 • Forslag nr. 6 fra Arbeiderpartiet, Senterpartiet, Sosialistisk Venstreparti

  Stortinget ber regjeringen kartlegge mangelen på håndheving av immaterielle rettigheter og komme tilbake til Stortinget med forslag til tiltak som mer effektivt beskytter produsentenes eierskap til egne merkevarer, produktutvikling og innovasjonsaktiviteter overfor dagligvaregrupperingenes egne merkevarer.

 • Forslag nr. 7 fra Arbeiderpartiet, Senterpartiet, Sosialistisk Venstreparti

  Stortinget ber regjeringen se til at Dagligvaretilsynet samarbeider med næringen om et felles merkesystem som skiller kjedenes egne merkevarer bedre fra de uavhengige merkevarene.

 • Forslag nr. 8 fra Arbeiderpartiet, Senterpartiet, Sosialistisk Venstreparti

  Stortinget ber regjeringen, i forbindelse med den varslede kartleggingen av omfanget av eksklusivitetsavtaler mellom dagligvaregrupperinger og produsentene, også kartlegge bruken og prissetting av egne merkevarer (EMV) sammenlignet med tilsvarende priser for merkevarer fra industrien. Det innføres krav til begrunnelse fra dagligvarehandelen dersom det avdekkes store forskjeller i marginpåslag.

 • Forslag nr. 9 fra Arbeiderpartiet, Senterpartiet, Sosialistisk Venstreparti

  Stortinget ber regjeringen utrede ulike modeller for å kunne ta hensyn til konkurransen i dagligvarebransjen ved leieforhold knyttet til både eksisterende lokaler og nybygg.

Gå til voteringsoversikten