Gå til voteringsoversikten

Det ble votert over:

Innstilling:

  • Komiteens tilråding romertall II.

    Stortinget ber regjeringen stille krav om et regnskapsmessig og funksjonsmessig skille mellom leddene i verdikjeden i dagligvarebransjen.

  • Komiteens tilråding romertall VI.

    Stortinget ber regjeringen komme tilbake til Stortinget med egen sak med forslag om hvordan man i dagligvarebransjen kan tilrettelegge for at rabatter som oppnås i forhandlingene mellom leverandører og kjeder, i større grad følger varen.

Gå til voteringsoversikten