Gå til voteringsoversikten

Det ble votert over:

Mindretallsforslag:

  • Forslag fra Fremskrittspartiet

    Stortinget ber regjeringen vurdere om forvaltningen av regelverket for eksportkontroll skal flyttes fra Utenriksdepartementet til Forsvarsdepartementet.

Gå til voteringsoversikten