Gå til voteringsoversikten

Det ble votert over:

Innstilling:

  • Komiteens tilråding romertall I.

    Stortinget ber regjeringen vurdere å inngå langsiktige avtaler med relevante aktører for å sikre tilstrekkelig logistikkstøtte knyttet til alliert mottak og beredskapssituasjoner.

Gå til voteringsoversikten