Gå til voteringsoversikten

Det ble votert over:

Mindretallsforslag:

  • Forslag nr. 6 fra Arbeiderpartiet, Senterpartiet

    Stortinget ber regjeringen utrede og fremme forslag til nødvendige endringer i lovverket som sikrer en avkriminalisering for bruk og besittelse av mindre brukerdoser for tunge rusavhengige, slik at denne gruppen møtes med god helsehjelp og oppfølging istedenfor straffereaksjoner.

Gå til voteringsoversikten