Gå til voteringsoversikten

Det ble votert over:

Mindretallsforslag:

  • Forslag nr. 180 fra Rødt

    Stortinget ber regjeringen ikke øremerke midler til kjøp av private spesialisthelsetjenester, og heller sikre at disse midlene brukes til å styrke det offentlige helsetilbudet.

  • Forslag nr. 182 fra Rødt

    Stortinget ber regjeringen sikre at papirløse gravide kvinners rett til nødvendig helsehjelp før og etter fødsel ikke blir fakturert, slik at kvinner ikke får faktura i forbindelse med fødsel på sykehus.

Gå til voteringsoversikten