Gå til voteringsoversikten

Det ble votert over:

Mindretallsforslag:

  • Forslag nr. 156 fra Rødt

    Stortinget ber regjeringen fjerne ventedagene i dagpengeordningen fram til 31. desember 2021.

Gå til voteringsoversikten