Gå til voteringsoversikten

Det ble votert over:

Mindretallsforslag:

  • Forslag nr. 113 fra Miljøpartiet De Grønne

    Stortinget ber regjeringen i statsbudsjettet for 2022 komme tilbake med et grønt bistandsløft, blant annet gjennom å prioritere garantiordningen for investeringer i fornybar energi i utviklingsland.

  • Forslag nr. 116 fra Miljøpartiet De Grønne

    Stortinget ber regjeringen avvikle «Olje for utvikling» og overføre ressursene til «Ren energi for utvikling».

  • Forslag nr. 131 fra Miljøpartiet De Grønne

    Stortinget ber regjeringen foreslå hvordan mediestøtten kan brukes til å støtte redaksjonell innovasjon mot netthets.

Gå til voteringsoversikten