Gå til voteringsoversikten

Det ble votert over:

Mindretallsforslag:

 • Forslag nr. 123 fra Miljøpartiet De Grønne

  Stortinget ber regjeringen styrke politiets nettpatrulje og hatgruppe kraftig ved å opprette flere hatkrimgrupper.

 • Forslag nr. 125 fra Miljøpartiet De Grønne

  Stortinget ber regjeringen opprette en egen, brukervennlig nettløsning som gjør det enkelt å varsle politiets netthetsgruppe og anmelde netthets.

 • Forslag nr. 127 fra Miljøpartiet De Grønne

  Stortinget ber regjeringen foreslå regulering av teknologiselskaper som Facebook og YouTube for å sikre at rasistiske og antisemittiske ytringer og konspirasjonsteorier ikke spres gjennom selskapenes algoritmer.

 • Forslag nr. 128 fra Miljøpartiet De Grønne

  Stortinget ber regjeringen utrede å pålegge tilbydere av sosiale medier i Norge rutiner for bekjempelse av ulovlig hatprat og spredning av bevisst villedende innhold (inkludert «deepfakes»), og kreve at tilbydere av sosiale medier over en viss størrelse har brukerombud.

 • Forslag nr. 129 fra Miljøpartiet De Grønne

  Stortinget ber regjeringen utrede og foreslå en lov som ansvarliggjør administratorene av nettplattformer.

 • Forslag nr. 143 fra Miljøpartiet De Grønne

  Stortinget samtykker i at Nærings- og fiskeridepartementet i 2021 kan gi Garantiinstituttet for eksportkreditt fullmakt til å øke sin garanti til bank på garanti og byggelånsrammer til verft fra 50 til 75 pst. forutsatt at det knyttes til bygging av null- og lavutslippsbåter, ferger og skip.

 • Forslag nr. 145 fra Miljøpartiet De Grønne

  Stortinget ber regjeringen iverksette en redningsplan for norsk villaks. Planen skal inneholde konkrete forslag til tiltak som styrker norske villaksbestander samt tiltak som forhindrer en av de viktigste grunnene til økt dødelighet for villaksen, nemlig lakselus og rømt oppdrettslaks.

 • Forslag nr. 148 fra Miljøpartiet De Grønne

  Stortinget ber regjeringen sikre fylkeskommunene og administrasjonsselskapene kompensasjon for bortfall av billettinntekter fram til de har tilstrekkelig kunnskap om endrede reisevaner, og fram til nødvendig omstilling kan gjennomføres.

 • Forslag nr. 150 fra Miljøpartiet De Grønne

  Stortinget ber regjeringen snarest komme tilbake med forslag til fleksible billettløsninger på tvers av togselskapene, allerede for inneværende år, for eksempel gjennom en nasjonal «interrailbillett».

 • Forslag nr. 153 fra Miljøpartiet De Grønne

  Stortinget ber regjeringen utrede tiltak for å gjøre det lettere for førstegangskjøpere å komme inn på boligmarkedet, som f.eks. fritak for dokumentavgift for førstegangskjøpere.

Gå til voteringsoversikten