Gå til voteringsoversikten

Det ble votert over:

Mindretallsforslag:

  • Forslag nr. 119 fra Miljøpartiet De Grønne

    Stortinget ber regjeringen legge frem et forslag om et nasjonalt ombud for fagskolestudenter i forbindelse med statsbudsjettet for 2022.

  • Forslag nr. 134 fra Miljøpartiet De Grønne

    Stortinget ber regjeringen forlenge den midlertidige AAP-ordningen ut 2021.

  • Forslag nr. 139 fra Miljøpartiet De Grønne

    Stortinget ber regjeringen videreføre dagpenger for lærlinger ut 2021.

Gå til voteringsoversikten