Gå til voteringsoversikten

Det ble votert over:

Mindretallsforslag:

  • Forslag nr. 118 fra Miljøpartiet De Grønne

    Stortinget ber regjeringen gå i dialog med fylkeskommunene for å få opprettet inntil 1 000 ekstra fagskoleplasser til høsten.

  • Forslag nr. 133 fra Miljøpartiet De Grønne

    Stortinget ber regjeringen forlenge mandatet til arbeidsgruppen mellom regjeringen og KS som vurderer kompensasjonsbehovet for kommunesektoren, fra 1. juli 2021 til 1. januar 2022.

  • Forslag nr. 146 fra Miljøpartiet De Grønne

    Stortinget ber regjeringen beregne et rentetillegg for kompensasjon for tapt varelager tilsvarende statens forsinkelsesrente fra 1. mars 2021 til det tidspunktet tilskuddsordningen åpner for søknader.

Gå til voteringsoversikten