Gå til voteringsoversikten

Det ble votert over:

Mindretallsforslag:

  • Forslag nr. 42 fra Sosialistisk Venstreparti

    Stortinget ber regjeringen bevare Siva som en selvstendig aktør med eierskap i innovasjonsselskaper og med ansvar for inkubasjons- og næringshageprogrammene og Norsk katapult samt overføre klyngeprogrammet fra Innovasjon Norge til Siva.

Gå til voteringsoversikten