Gå til voteringsoversikten

Det ble votert over:

Mindretallsforslag:

 • Forslag nr. 59 fra Sosialistisk Venstreparti

  Stortinget ber regjeringen komme tilbake til Stortinget med forslag til å utvide reklamasjonsfristen til fem år for flere produkter i løpet av 2021.

 • Forslag nr. 68 fra Sosialistisk Venstreparti

  Stortinget ber regjeringen utrede muligheter for å redusere riving av bygg og sørge for at gjenbruk av byggematerialer og inventar skal være hovedregelen der hvor bygg rives.

 • Forslag nr. 69 fra Sosialistisk Venstreparti

  Stortinget ber regjeringen utarbeide en helhetlig nasjonal plan mot forsøpling. Planen skal inneholde virkemidler for å oppnå nullutslipp av plast til naturen og for opprydning av plastsøppel og annen forsøpling i hele Norge.

 • Forslag nr. 70 fra Sosialistisk Venstreparti

  Stortinget ber regjeringen komme tilbake til Stortinget med forslag til virkemidler for å erstatte bruken av fossil plast med resirkulert og fornybar plast.

 • Forslag nr. 71 fra Sosialistisk Venstreparti

  Stortinget ber regjeringen komme tilbake til Stortinget med forslag om økte krav til materialgjenvinning av plast og med krav til bruk av resirkulert og fornybart råstoff.

 • Forslag nr. 72 fra Sosialistisk Venstreparti

  Stortinget ber regjeringen utrede pant på flere typer plastemballasje.

 • Forslag nr. 84 fra Sosialistisk Venstreparti

  Stortinget ber regjeringen komme tilbake til Stortinget med forslag om en styrking av støtteordningene til solenergi.

Gå til voteringsoversikten