Gå til voteringsoversikten

Det ble votert over:

Mindretallsforslag:

  • Forslag nr. 75 fra Sosialistisk Venstreparti

    Stortinget ber regjeringen utrede muligheten for full ressursutnyttelse for Nussirs gruveprosjekt i Kvalsund og stille krav om økt ressursutnyttelse.

  • Forslag nr. 110 fra Sosialistisk Venstreparti

    Stortinget ber regjeringen sørge for at reduksjoner i fergeprisene målrettes slik at de kommer fastboende til gode.

Gå til voteringsoversikten