Gå til voteringsoversikten

Det ble votert over:

Mindretallsforslag:

  • Forslag nr. 95 fra Sosialistisk Venstreparti

    Stortinget ber regjeringen komme tilbake til Stortinget med forslag om å forby utbyttebetaling fra virksomheter som har mottatt støtte under kompensasjonsordningene innført ved koronapandemien. Virksomheter som har mottatt støtte og betalt ut utbytte, må tilbakebetale støtten.

Gå til voteringsoversikten