Gå til voteringsoversikten

Det ble votert over:

Mindretallsforslag:

  • Forslag nr. 100 fra Sosialistisk Venstreparti

    Stortinget ber regjeringen innføre tollfritak for krysantemum, alstromeria og brudeslør fra GSP+-land.

  • Forslag nr. 104 fra Sosialistisk Venstreparti

    Stortinget ber regjeringen utrede en avgift på arealbruk etter modell fra Grønn skattekommisjon for å hindre unødvendig nedbygging av urørt natur.

  • Forslag nr. 111 fra Sosialistisk Venstreparti

    Stortinget ber regjeringen sette satsen i produksjonsavgiften på vindkraft til 2 øre/kWh når avgiften innføres.

Gå til voteringsoversikten