Gå til voteringsoversikten

Det ble votert over:

Mindretallsforslag:

 • Forslag nr. 25 fra Senterpartiet

  Stortinget ber regjeringen etablere en stimuleringsordning for eventbransjen med det formål å legge til rette for gjennomføring av flere mindre arrangementer i perioden der usikkerhet knyttet til den fremtidige smittesituasjonen hindrer eller vanskeliggjør gjennomføring av arrangementer med et stort antall deltakere.

 • Forslag nr. 27 fra Senterpartiet

  Stortinget ber regjeringen la SIVA bestå som en selvstendig aktør med ansvar for inkubasjons- og næringshageprogrammene og Norsk katapult.

 • Forslag nr. 29 fra Senterpartiet

  Stortinget ber regjeringen videreføre SIVAs eierskap i innovasjonsselskaper som i dag.

 • Forslag nr. 32 fra Senterpartiet

  Stortinget ber regjeringen sende ut et supplerende høringsnotat om den foreslåtte endring i grunnrenteskatten på vannkraftverk, der det konkret redegjøres for konsekvensene for berørte kommuner både på kort og lengre sikt, samtidig som høringsfristen utsettes til tre måneder etter utsendelse av det supplerende høringsnotatet.

Gå til voteringsoversikten