Gå til voteringsoversikten

Det ble votert over:

Mindretallsforslag:

  • Forslag nr. 28 fra Senterpartiet

    Stortinget ber regjeringen overføre forvaltningsansvaret for klyngeprogrammet fra Innovasjon Norge til SIVA.

Gå til voteringsoversikten