Gå til voteringsoversikten

Det ble votert over:

Mindretallsforslag:

  • Forslag nr. 23 fra Senterpartiet, Rødt

    Stortinget ber regjeringen komme tilbake i statsbudsjettet for 2022 med forslag om å redusere eller slette forsinkelsesrenter for selskaper i særlig hardt rammede regioner eller bransjer som har fått betalingsutsettelse for skatte- og avgiftskrav.

Gå til voteringsoversikten