Gå til voteringsoversikten

Det ble votert over:

Mindretallsforslag:

  • Forslag nr. 21 fra Fremskrittspartiet

    Stortinget ber regjeringen sørge for at Jernbanedirektoratet følger opp flertallsmerknaden fra behandlingen av statsbudsjettet for 2021 om utvikling av terminalen på Sørli. Det er viktig, logisk, rasjonelt og samfunnsøkonomisk lønnsomt å bygge tilstrekkelig sportilknytning til Sørlie-terminalen samtidig med at dobbeltsporet bygges forbi terminalen.

Gå til voteringsoversikten