Gå til voteringsoversikten

Det ble votert over:

Mindretallsforslag:

  • Forslag nr. 16 fra Senterpartiet, Sosialistisk Venstreparti, Miljøpartiet De Grønne, Rødt

    Stortinget ber regjeringen sørge for at alle bedrifter med stort omsetningsfall inkluderes i kompensasjonsordningen for tapt varelager, ikke bare de som har vært pålagt å stenge.

  • Forslag nr. 17 fra Senterpartiet, Sosialistisk Venstreparti, Miljøpartiet De Grønne, Rødt

    Stortinget ber regjeringen utrede og fremme forslag om avvikling av dagens skatteamnestiordning.

Gå til voteringsoversikten