Gå til voteringsoversikten

Det ble votert over:

Mindretallsforslag:

  • Forslag nr. 2 fra Arbeiderpartiet

    Stortinget ber regjeringen sikre tilstrekkelig tilstedeværelse av og arbeidsplasser i de tre flyselskapene med norsk driftstillatelse som har drevet over tid i Norge. Myndighetenes tiltak skal bidra til å sikre faste og direkte ansettelser med norske lønns- og arbeidsvilkår i luftfarten. Støtte fra staten skal ikke gå til selskapenes kreditorer og aksjonærer.

Gå til voteringsoversikten