Gå til voteringsoversikten

Det ble votert over:

Mindretallsforslag:

  • Forslag nr. 14 fra Arbeiderpartiet

    Stortinget ber regjeringen komme tilbake til Stortinget så raskt som mulig med en egen sak om innføring av en prøveordning om rullerende maksimal tillatt biomasse (MTB) som skal bidra til økt bearbeiding og verdiskaping.

Gå til voteringsoversikten